فیزیوتراپی

physiological therapeutics

ورزشها وکشش های گردن

کشش گردن:

ماهيـچه هاي گـردن را راسـت و کشيده نگه داريــد و آن ر امنقبض و محکم نگيريد، اين روش ناراحتي هاي ناشي از حالت هاي  قرارگرفتن بدن را بر طرف مي كند . طبق شکل شماره (1و2) راحت بنشينيد ، به شانه ها استراحت دهيد و چانه خود را به طرف سينه متمايل کنيد. چانه را تا جايي که مي توانيد به طرف شــانه راست بچرخانيد  ، طوري که هيچ  فشاري به پشت گردن وارد نشود. 30 ثانيه در اين حالت بمانيد . اين حرکت را براي سمت چپ نيز انجام دهيد.طبق شکل شماره (3و4) راحت بنشينيد به شانه ها استراحت دهيد. گوش هاي خود را به طرف شانه راست خم کنيد گردن را  تا جايي که مي توانيد شل کنيد و با اين کار احساس کششي در سمت مخالف خواهيد کرد .براي 30 ثانيه در اين حالت بمانيد .اين حرکت را براي سمت چپ نيز تکرار نمائيد.

طبق شکل شماره (5و6) جناغ سينه و چانه را به بالا ببريد .سرتان را تاجا يي که راحت هستيد به عقب بکشيد و شانه ها را شل نمائيد.هوا را به بيرون داده و بازدم کنيد و سر را از عقب به مرکز آورده و سپس چانه را به طرف سينه متمايل  کنيد طوريکه پشت گردن کشيده شود و مدتي در اين حالت بمانيد.

 

ورزشهاي شانه :

ازمزاياي مواردي كه در ذيل ذكر شده اين مي باشد كه انقباض و گرفتگي شانه و گردن را بر طرف كرده و از قوز كردگي شانه ها به جلو ، جلوگيري مي كند :

1- شانه و گردن را شل کنيد و حالت قوز و خميدگي شانه را از بين  ببريد.

روي صندلي نشسته و پاها را صاف روي زمين بگذاريد.مهره هاي کمر را صاف نگه داشته و هوا را به داخل تنفس کنيدو شانه ها را به طرف بالا و عقب بکشيد.

هوا را بيرون داده و شانه هايتان را پائين بياوريد. 5-4 بار اين کار را تکرار کنيد.

  مطابق شکل شماره (3-1) دست هاي خود را روي شانه ها گذاشته سپس آرنج ها را جلو سينه قرار دهيد و سپس آنها را به طرف بالا ببريدو تا جا يي که مي توانيد آنرا بکشيد و سپس پايين بياوريد.

با اين روش احساس راحتي و کم شدن فشار بر استخوان شانه مي کنيد.چندين بار اين کار را تکرار نمائيد.

2- ماهيچه هاي ستون مهره ها را با خم کردن مهره ها به طرفين بکشيد.

مطابق شکل شماره (5-4) به راحتي روي صندلي بنشينيد و پاهاي خود را روي زمين بگذاريد.نفس گرفته دست  چپ  را بالاي سرتان ببريد. با دست راست خود مچ دست چپ را بگيريد( کف دست چپ به طرف جلو باشد) و دوباره نفس بگيريد.سپس  بازدم کرده و به سمت راست خم شويد احساس کششي در سمت چپ خود خواهيد کرد.نفس خود را حبس کنيد و در همان حال به سمت ديگر خم شويد و هوا را بيرون دهيد. دوباره نفس گرفته و به مرکز حركت كنيد واين عمل را براي سمت ديگر نيز تکرار کنيد.

طبق شکل شماره (7-6) روي صندلي نشسته ، پاها را به صورت موازي و صاف روي زمين بگذاريد.انگشت هاي خود را در هم قفل کرده و کف دست را به طرف بالا ببريد سپس آرنج ها راخم کرده بازوها را به طرف سر خم کنيد. نفس بگيريد و شانه ها را به طرف عقب ببريد ، نفس را بيرون داده و بازوها را صاف بکشيد و همچنان کف دست به طرف بالا باشد.به آرامي نفس بکشيد و بعد هوا را بيرون داده و بازوها را شل کنيد.

          

فهرست منابع :

 

1- http://preventdisease.com/news/articles/neck_shoulder_pain_computers.shtml

2- http://www.stretchnow.com.au/exercises/neck.htm

3- http://www.stretchnow.com.au/exercises/shoulders.htm

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 8:59  توسط  جزی   | 

چند نمونه از حرکات ورزشی در آب در درمان زانودرد

 امروز جهت تسکین درد در ناحیه زانوبه  تشریح چند حرکت ورزشی در آب می پردازیم.

بالا بردن پا از پشت


 

 

راه رفتن درجا

با فاصله مناسب و رو به دیوار استخر بایستید و در صورت لزوم دست خود را حائل بدن نمایید. پاها را رو به جلو- مانند حرکت مارش- به نوبت بالا و پایین ببرید. این حرکت را برای هر پا از 5 تا 8 مرتبه تکرار کنید.

 


 

بالابردن پا از پهلو

رو به دیوار استخر بایستید و در صورت لزوم برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخر بگیرید. پا را از مفصل لگن به سمت بیرون بالا و پایین ببرید. این حرکت را برای هر پا از 5 تا 8 مرتبه تکرار کنید.

 

کشش ساق پا

بالا بردن پا از پشت : رو به دیوار استخر بایستید و در صورت لزوم برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخر بگیرید. پا را از مفصل لگن به سمت عقب بالا و پایین ببرید.مراقب باشید پشت خود را قوس ندهید. این حرکت را برای هر پا از 5 تا 8 مرتبه تکرار کنید.


کشش ساق پا : رو به دیوار استخر بایستید و برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخر بگیرید. یک پا را به سمت عقب برده و کف هر دو پا را بر روی زمین قرار دهید. پاشنه پای عقب را روی زمین نگه دارید و زانوی پای جلویی را خم کنید و با حرکت مچ پا به سمت جلو متمایل شوید و هنگامی که کشش را در ساق پا احساس کردید، 20 تا 30 ثانیه به همین حالت بمانید. این حرکت را یک یا دو مرتبه با هر پا انجام دهید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:54  توسط  جزی   | 

کاربران کامپیوتر ، کارمندان ،ورزشکاران و حتی خانم های خانه دار حتما بخوانند !!!

2Elve.net

توجه: 1_ در صورتیکه انجام هر کدام از حرکات باعث ایجاد درد قابل توجه گردن یا شانه و انتشار آن به دست یا سینه شما شده با پزشک خود مشاوره نمائید.

        2_ این حرکات به گونه ای هستند که براحتی  در محل کار شما نیز قابل انجامند ، برای بدست آوردن نتیجه ی بهتر سعی کنید روزی چند بار آن ها را انجام دهید. 

 2Elve.net

الف – حرکات کششی :
* در حالیکه رو به جلو نگاه می کنید ابتدا به آرامی سر خود را به سمت جلو خم کنید . بطوریکه چانه شما به سینه تان نزدیک شود و چشمهایتان به زمین نگاه کند . سپس به آرامی سر را به سمت عقب برده و سقف را نگاه کنید .                  
* در حالیکه سر در وضعیت معمولی قرار دارد ابتدا سر وگردن را به سمت راست حرکت دهید                                                                                       neck pain
به گونه ای که بدون حرکت شانه گوش راست به شانه همین طرف نزدیک شود ، سپس به آرامی سر را به وضعیت اول برگردانده همین حرکت را به سمت مقابل تکرار کنید.back pain exercise
* در حالیکه سر در وضعیت معمولی قرار دارد به آرامی سر خود را حول محور عمود بر سطح افق بچرخانید . بطوریکه ابتدا سمت راست وسپس سمت چپ خود را ببینید .                                                                                        streching exercise

 برای انجام حرکات شانه : ابتدا دست ها را به سمت جلو بکشید و سپس به آرامی دست ها را بسمت بالای سرببرید و پس از ده ثانیه به حالت اول بر گردانید . همین حرکت را ده مرتبه تکرار کنید. سپس دست ها را به دو طرف بدن کشیده و باز هم سعی کنید بارامی آنها را بسمت بالای سر ببرید ( ده مرتبه ) ،  در حرکت بعدی  دستهایتان راکاملا بسمت جلو بکشید ( مثل حرکت اول شانه ) سپس بارامی آنها را حول محور شانه به چرخانید ( عقب و  جلو ، هر کدام ده بار ) .

در آخر حرکات زیر را حتما انجام دهید .

2Elve.net

ب - نرمش های قدرتی : 

neck pain
-در این چند تمرین سعی می شود با ایجاد مقاومت در مقابل نیروی وارده با دست ، قدرت عضلات گردن را افزایش دهیم .                                             strengting exercise

  مدت این تمرین حدود 20 ثانیه برای هر حرکت خواهد بود.توجه داشته باشید  که میزان نیروی وارده با دست به گردن و بلعکس باید در حد متوسط باشد.neck pain exercise

 ( در حقیقت باید با فشار دست از حرکت گردن جلوگیری کنیم )
در تمرین آخر ، انگشتان دو دست را دریکدیگر قفل کرده ، پشت سر خود قرار دهید حالا سعی کنید آرنجهای خود را به عقب برده و به دیوار پشت سر نزدیک کنید.

bad position

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 8:41  توسط  جزی   | 

پارگی مینیسک

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:35  توسط  جزی   | 

چند توصیه مهم برای جلوگیری ازتشدید درد زانو

تقویت عضله چهارسر ران

تقویت عضله چهارسر ران

بهترین درمان  بیماری آرتروز زانو، تقویت عضله چهارسر می باشد. چون این عضله لاغر می شود، بایستی برای قوی كردن آن ورزش‌‌ های مخصوصی را انجام داد:

* بیمار را روی تخت خوابانده و در حالتی كه انگشتان پا رو به صورت است، عضلات بالای زانو را برای 5 ثانیه سفت می كنند و سپس آن را رها می‌ كنند. این ورزش بایستی روزی 3 بار و هر بار 20مرتبه انجام شود.

* در حركت دوم با قرار دادن بالش زیر زانو، سر انگشتان را به سمت صورت گرفته و عضلات چهارسر را منقبض می‌ كنند، یا با بستن وزنه ‌ای 2 كیلویی به مچ پا، سر انگشتان را به سمت صورت برده و عضله چهارسر را به مدت 5 ثانیه منقبض می‌ كنند.

با انقباض عضلات چهارسر، درد از بین می ‌رود و به مرور نرمی غضروف استخوان نیز رفع می ‌شود. به تدریج مایع داخل مفصل زانو نیز از بین می‌ رود.

* ورزش شنا نیز بسیار سودمند خواهد بود.

از دو زانو و چهار زانو نشستن خودداری كنید.

* تا حد امکان از توالت فرنگی استفاده كنید.

* از كوهنوردی، دوچرخه ‌سواری و بالا و پایین رفتن از پله ‌های زیاد خودداری کنید تا دیگر نیازی به عمل جراحی نباشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:15  توسط  جزی   | 

بیماری آرتروز مفصل زانووروشهای پیشگیری و درمان

بیماری آرتروز 
يكي از بيماريهاي مفصلي است كه در ميانسالي به آن دچار مي‌شود. اين بيماري بصورت كند و آهسته پيشرفت مي‌كند و انسان را دچار دردهاي متناوبي مي‌كند بسياري از مبتلايان به آرتروز درد ندارند ولي يك عكسبرداري تصادفي وجود آن را ثابت مي‌كند .
اولين قسمتي كه در آرتروز آسيب مي‌بيند غضروف مفصل است كه ناهموار و فرسوده مي‌شود بعد از تخريب غضروف استخوانهاي مجاور دچار ضايعه مي‌گردند مثل سخت شدن استخوان بوجود آمدن حفره‌هاي خالي در استخوان تيزي نوك استخوان و در آخر سفت شدن مايع مفصلي و كپسول مفصل آرتروز در افراد بين ۲۰ تا ۳۰ ساله هم ديده مي‌شود بيم آن مي‌رود كه نوزادان مبتلا نيز رو به افزايش برود.
آرتروز در همه كشورها و با هرگونه آب و هوائي وجود دارد فقط در نقاط آفتابي و غيرمرطوب شايد كمتر و در نواحي مرطوب و بدون آفتابي كمي بيشتر ديده مي‌شود. بدون ترديد كساني كه شبكه خون رساني مفاصل آنها بد كار مي‌كند در معرض ابتلا به آرتروز هستند متلا‌‌ً خانم‌هايي كه مبتلا به واريس ساق پا هستند در معرض ابتلا به آرتروز زانوها قرار دارند به اين جهت است كه آرتروز زانو در خانمها بيشتر از مردها ديده مي‌شود. در مورد آفتاب بايد گفت كه اثر مهمي در پيدايش آرتروز دارد زيرا منع اصلي ويتامين D در چربيهاي پوست بدن قرار دارد كه با تابش آفتاب تغيير شكل يافته و تبديل به ويتامين D مي‌شود و همچنين ويتامين D است كه موجب جذب كلسيم و تثبيت آن در استخوانها مي‌شود.
براي اينكه چربيهاي پوست به وسيله نور آفتاب تبديل به ويتامين D بشوند بايد نور آفتاب روي پوست بدن بتابد و براي اينكه ويتامين D ساخته شود بايد روي پوست چربي وجود داشته باشد بهداشت مدرن كه عموميت يافته بچه‌ها را مجبور مي‌سازد همه روزه با صابون شستشو كنند و اين عادت پسنديده را سراسر عمر دنبال نمايند در صورتي كه اگر اين چربيهاي گرانبها را از دست بدهيم مسلماً بدن خود را از منابع اصلي ويتامين D محروم ساخته و به بروز التهاب استخوان و غضروف و در نهايت به آرتروز كمك كرده‌ايم . افرادي كه با احتياط رفتار مي‌كنند كمي ‌پياده راه مي‌روند و كمتر عصباني مي‌شوند خيلي ديرتر مبتلا به آرتروز مفصل خواهند شد تا افرادي كه فعاليت كمتري دارند و هميشه يك جا ايستاده‌اند.
از آغاز ۴۰ تا ۵۰ سالگي سرعت ترميم مفاصل شروع به كم شدن مي‌كند و اگر اين آهستگي زيادتر شده و روز به روز سلولهاي مفاصل با تحمل كار زياد ناتوانتر مي‌شوند و اين آغاز بيماري آرتروز است.
افراد دچار آرتروز ، بیش تر در معرض ابتلا به سرطان ریه قرار دارند

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 8:55  توسط  جزی   | 

بیماری تنیس البو

التهاب تاندون عضلات خارج ساعد که ازبالای آرنج شروع می شود را ضایعه تنیس آلبو می گویند. 
 
تنیس البو بیماری است که معمولا خانم ها بیشتر از آقایان مبتلا به آن می شوند این بیماری در اثر کار زیاد -حمل بار به وجود می آید وابتدا دردی مبهم در دست ایجاد می گردد وسپس این درد در قسمت آرنج وارجاعی به پایین دست کشیده می شود.معمولا بیماران جهت رهایی از درد تن به تزریق آمپول کورتون می دهند غافل از آن که این کار فقط برای مدت زمان کوتاهی تسکین دهنده ی درد است .حال آنکه بیمار اگر به محض بروز
وعلائم درد شروع به انجام فیزیوتراپی بکند مسلما نتیجه ی  بهتری خواهد گرفت وجلوی پیشرفت بیماری گرفته می شود. به نوشته مجله بریتیش مدیکال در پژوهشی که محققین استرالیائی انجام دادند تاثیر درمانهای فیزیوتراپی و تزریق کورتیکو استروئید در تنیس البو با گروه شاهد که هیچ درمانی نمی گرفتند مقایسه شد .

در این پژوهش فیزیوتراپی بصورت 8 جلسه 30 دقیقه ای در شش هفته انجام شد و بیماران آموزش های لازم جهت انجام حرکات ورزشی هم دریافت کردند . تمرینات ورزشی شامل حرکات منیپولیشن و حرکات تقویتی با باند کشی ( تراباند ) هم می شد .تزریق کورتیکو استروئید نیز در موضع انجام و به بیماران توصیه می شد بتدریج به فعالیت روزانه برگردند . گروه شاهد هیچ درمانی دریافت نمی کردند .

 بیماران برای شش هفته و سپس هفته 52 ارزیابی شدند .

 نتایج تحقیق نشان داد اگرچه درمان بیماران مبتلا به تنیس البو با تزریق موضعی کورتون در کوتاه مدت تاثیر بهتری نسبت به فیزیوتراپی دارد ( 78 % بهبودی ) اما در بلند مدت تاثیر فیزیوتراپی بهتر می باشد . همپنین این پژوهشگران دریافتند گروه  شاهد که وسیله محافظتی مناسبی دریافت کرده بودند  نیز در طول یک سال بهبودی نسبی کسب کرده بودند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 16:59  توسط  جزی   | 

حرکات ورزشی جهت کوچک شدن شکم وجلوگیری از کمر درد

Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:35  توسط  جزی   | 

آرتروز چيست ؟

 

آرتروز يک بيماري مفصلي است که در نتيجه واکنش هاي پيچيده عوامل سلولي ، بيوشيميايي و بيومکانيکي موثر بر روي غضروف ،سنيويوم و نيز استخوان زير غضروفي ايجاد شده و به مرور منجر به از دست دادن کارکرد مفصلي و بروز علائم مي شود . در اين بيماري عمدتا غضروف و استخوان زير غضروف مفاصل محيطي و ستون فقرات درگير مي شود .

غضروف يک نسج همبند کاملا اختصاصي است و در محل هايي که ساختمان نيمه جامد مورد لزوم است ، بکار برده شده است تا علاوه بر تامين شکل و قالب مورد نظر ، سبب استحکام ، قابليت ارتجاع و تغيير شکل شود .

با افزايش سن ، ترکيبات شيميايي ، ساختمان و خصوصيات مکانيکي غضروف مفصلي تغيير مي کند . با افزايش سن حالت ارتجاعي غضروف از بين مي رود و قوام آن کاهش مي يابد . در بيماري آرتروز غضروف ها تخريب مي شود . در مراحل اوليه ، سطح غضروف حالت صيقلي و براق خود را از دست مي دهد و به تدريج زبر و مخملي مي شود ، سپس سطح غضروف تخريب و شکاف هايي در کف آن ظاهر مي شود .

اين ضايعه بتدريج عميق تر مي شود تا تمام ضخامت غضروف از بين رفته و استخوان زير آن نمايان مي شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:16  توسط  جزی   | 

سکته مغزی چگونه رخ می دهد ؟

 
سکته مغزی زمانی رخ می دهد که یک رگ خونی تغذیه کننده مغز، دچار پارگی یا انسداد گردد. بنابراین آن قسمتی از مغز که توسط آن رگ تغذیه می شود و همچنین بخشهایی از بدن که توسط آن قسمت ازمغز کنترل می شوند، دیگر کار نمی کنند . TIA‌ ها یا حملات گذرای ایسکمیک (کاهش خونرسانی)، سکته های هشدار دهنده ای هستند که پیش از سکته اصلی رخ می دهند . آنها زمانی رخ می دهند که لخته خون یک سرخرگ را برای مدت کوتاهی دچار انسداد نماید . علایم TIA مشابه سکته مغزی هستند ، اما اغلب تنها چند دقیقه به طول می انجامند . اگر دچار این علایم بشوید، فورا به بیمارستان مراجعه نمایید .
پرفشاری خون کنترل نشده ، کلسترول بالای خون ، استعمال سیگار و بیماری قلبی شما را در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سکته مغزی قرار می دهند .بیمار پس از دوهفته باید تحت درمان فیزیوتراپی قرار گیرد. این دوهفته به دوره ی طلایی بیماری یاد می شود. ودر این مدت بیمار به کمک فیزیوتراپیست  وتمرین درمانی می تواند اسپاسم هاوناهنجاریهای ناشی از سکته را تا حدود زیادی به حالت اولیه خود باز گرداند.
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:37  توسط  جزی   | 

انواع حرکات کششی

 

                             

 

 

                               

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 بالیستیک
این حرکت در گذشته رواج بسیاری داشته اما در حال حاضر در میان ورزشکاران حرفه ای به دلیل خطرات احتمالی که در بر دارد چندان شایع نمی باشد. این تمرین باعث می شود که فرد با اندازه حرکت خود، ماهیچه ها را به بیشترین میزان کشیدگی که فراتر از حد طبیعی می باشد برساند. به عنوان مثال زمانی که عضله زردپی زانو را می کشید بالاجبار باید خم شوید که این حرکت شما را در یک موقعیت نامتعادل قرار داده و ریسک بروز آسیب دیدگی بالا می رود.

استاتیک
این حرکت نیازی به وجود یار ندارد و بسیار موثر و بی خطر می باشد. برای انجام آن خودتان را در حالت مقرر قرار داده و عضلات خود را تا آنجا که می توانید بکشید تا فشار لازم را در آنها احساس کنید. حرکت را پس از اندکی قطع کرده به شرایط عادی باز گردید و یک مرتبه دیگر آنرا تکرار کنید.

ایزومتریک
نیز یکی از حرکات بسیار خوبی است که بیشتر ورزشکاران در میان تمرین های خود به طور گسترده از آن بهره می برند. برای انجام آن شما نیاز به یک یار و یا دیوار دارید تا میزان سودمندی حرکت افزایش پیدا کند. مانند حرکت بالیستیک هیچ خطری را به همراه ندارد و فشار کمتری را نسبت به حرکت استاتیک به بدن وارد میکند. این حرکت برای قسمت هایی از بدن مثل ماهیچه های زردپی پشت پا اجباری میباشد.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:21  توسط  جزی   | 

فیزیوتراپی در در انواع بیماران مختلف

از جمله موارد ارتوپدی که می توان در آنها با فیزیوتراپی مفید واقع بود عبارتند از : شکستگی استخوان ها و دررفتگی مفاصل ، تعویض مفاصل (ارتروپلاستی ها) ، اختلالات اسکلتی عضلانی مثل : کمردرد و گرفتگی عضلات ، ایجاد تغییرات فرسایشی در مفاصل مثل آرتروز : زانو ، شانه ، ران و ستون فقرات و غیره ، اختلال در ستون فقرات : اسکلیوز ، کیفوز و اختلال ناحیه گردن مثل : تورتیکولیو نیز ضایعات بافت نرم مثل پیچ خوردگی ، پارگی لیگامانها ، پارگی مینیسک ها ، فتق دیسک بین مهره ای ، کندرو مالاسی ، کشیدگی تاندون عضلات ، پارگی تاندون عضلات و اختلالات مادرزادی مانند دررفتگی مفصل ران ، تشکیل نشدن کامل مهره ها ، کف پای صاف ، پا چنبری ، پا پرانتزی ، پا ضربدری ، دنده گردنی ، لغزش مهره های ناحیه کمر و ... و در مورد قطع اندامها به دلیل تصادفات ، جنگ ها و بیماری ها و ... و نیز مواردی همچون خشکی مفصل شانه ، آتروفی سودک ، ضایعه گلف البو و ضایعه تنیس البو و جراحی های دست و ... می توان از فیزیوتراپی استفاده کرد.

 

 

»


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:2  توسط  جزی   | 

معرفی کلینیک فیزیوتراپی سجاد

810932tygf157vz0.gif

کلینیک فیزیوتراپی سجاددر سال ۱۳۸۶ در شهرستان شاهین شهر تاسیس گردید. این مرکزمجهز به بخشهای مختلف الکتروتراپی  با دستگاههای جدیدوپیشرفته  وبخش مکانوتراپی با انواع دستگاههای ورزشی وبخش لیزرتراپی  وحمام پارافین   می باشد.   کادر مجرب این مرکز وظیفه ی خود می داند که جهت درمان هر چه سریعتر وبهبود ی موثر وکامل تر هر بیماری با ارائه ی سرویس دهی کامل با زمان مناسب هر بخش وآموزش صحیح ونظارت بر حرکات ورزشی وجلوگیری از انجام فعالیتهای مضر وراهنمایی های صحیح بیماران در جهت انجام فعالیتهای روزانه ی صحیح کوشا با شد.در ضمن در جهت رفاه حال بیماران کم بضاعت تخفیف ویژه برای هزینه ی درمانی حتی با فرانشیز بیمه ها در نظر گرفته می شود.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:54  توسط  جزی   | 

عکس های متحرک از حرکات ورزشی و نرمشی

 

۱ -کشش عضلات پهلوبه همراه تقویت آنهابه طور متناوب

۲ -کشش عضلات کمر وشکم به همراه تقویت آنهابه طور متناوب به همراه چر خش مهره های کمر

۳ - تقویت عضلات کمر وشکم

۴ - تقویت عضلات کمر بند شانه وقسمت سینه ای مهره ها

 ۵ -تقویت علات کنار ران هاو باسن هاوچرخش مهره های انتهایی ستون فقرات وتقویت لگن

 

۶-تقویت عضلات کمر ولگن مخصوصاعضلات چرخاننده ی لگن ومهره های انتهایی کمر

 

۷تقویت عضلات اطراف ستون فقراتوتقویت شانه ها به همراه کشش عضلات پشت 

۸ - تقویت عضلات چهار سر ران وعضلات پشت ران هاوساق هاوعضلات چرخانندهی مهره ها وعضلات شانه ها

۹ -تقویت عضلات سینه ای ستون فقرات وگردن وشانه هاوبازوها

۱۰ -تقویت کل عضلات ستون فقرات وبازوهاو شکم به همراه کشش عضلات پشت ران هاوباسن هاوتقویت عضلات لگنی به صورت یک طرفه

۱۱ -حرکات متناوب تقویتی جهت غضلات شکم (پلیس شکم )ستون فقرات(چند پری وراست کننده ستون فقرات )

 

۱۲ -تقویت عضلات نزدیک کننده رانها به محور بدن (اداکتور ها)وعضلات دور کننده ی ران ها به محور بدن (ابداکتور ها ) 

۱۳ -حرکات دوچرخه زدن در حالت خوابیده (تقویت عضلات راست کننده وخم کننده ی لگن وزانوها )

 

 

 

 

 ۱۴-حرکت ریتمیک پاها ودستها وستون فقرات با استفاده از توپ سی .ی جهت تقویت عضلات مربوط به همین قسمت ها

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:30  توسط  جزی   | 

تعریف فیزیوتراپی

 

در آن برای فیزیوتراپی ، شاخه ای از پزشکی است که توانبخشی بیماران از عوامل فیزیکی مثل گرما ، سرما ، الکتریسیته ، نور و عوامل مکانیکی و ورزش استفاده می شود.

 اهداف فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست با به حداقل رساندن عوارض بیماریها و درمان بیماریها و نیز از بین بردن عوامل محدود کننده و ناتوان کننده در جهت مستقل نمودن بیمار در طول زندگی تلاش و به طور خلاصه هدف فیزیوتراپی مستقل نمودن بیمار در طول زندگی می باشد.

 

موارد کاربرد فیزیوتراپی

با توجه به هدف فیزیوتراپی که عنوان شد می توان کاربرد آن را به راحتی بیان کرد به این صورت که هرگاه عوامل محدود کننده و ناتوان کننده باشد با از بین بردن آن بیمار را در رسیدن به هدف توانبخشی کمک کرد .

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:26  توسط  جزی   | 

آشنایی با رشته فیزیوتراپی

 

فیزیوتراپی می تواند جهت توانبخشی و نجات بیماران به عنوان یکی از بازوهای توانمند تیم پزشکی وارد عمل شود و جامعه ما را از زمین گیر شدن و ناتوان شدن گروهی از جوانان و سالمندان که به دلیل تصادفات و حوادث ناگوار و کهولت سن مشکل پیدا می کنند رهایی بخشد.

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:3  توسط  جزی   |