فیزیوتراپی

physiological therapeutics

حرکات ورزشی جهت کوچک شدن شکم وجلوگیری از کمر درد

Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:35  توسط  جزی   |